Bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten

Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe wetgeving van toepassing, die het belastingregime op intresten en dividenden grondig hervormt. Hierdoor zijn Belgische inwoners (natuurlijke personen) een bijkomende heffing van 4% verschuldigd op inkomsten van dividenden en intresten boven een jaarlijks bedrag van 20.020 euro.

Record Bank wordt door de wet verplicht om intresten en dividenden, die u hebt ontvangen en waarop de wet van toepassing is, te melden aan de bevoegde overheid. Die melding gebeurt voor de eerste keer in 2013 met betrekking tot de inkomsten van 2012. De bijkomende heffing van 4% wordt in dat geval via uw personenbelasting berekend, voor zover de drempel van 20.020 euro aan dividenden en intresten is overschreden.

U kunt er echter voor kiezen dat die melding door Record Bank niet gebeurt. In dat geval passen wij de inhouding van 4% aan de bron toe op alle dividenden en intresten, die u bij Record Bank ontvangt en die daarvoor in aanmerking komen. Daardoor vervalt de wettelijke verplichting van de bank om die inkomsten aan de bevoegde overheid te melden. De bijkomende heffing gebeurt dan wel vanaf de eerste euro interesten en dividenden. U kunt de 4%, die werd ingehouden onder het grensbedrag van 20.020 euro, terugvragen via uw aangifte in de personenbelasting. Let wel, Record Bank moet altijd aan de overheid de producten melden waarvoor de bijkomende heffing niet van toepassing is.

Voor meer gedetailleerde informatie over die nieuwe maatregelen en de gevolgen daarvan raden wij u aan de veelgestelde vragen en de volgende documenten door te nemen:

Als u kiest voor de heffing van 4% aan de bron, dan is het noodzakelijk om die keuze vóór 15 oktober 2012 te melden aan uw Record-bankier.

Als wij van uw Record-bankier geen bericht ontvangen, zal Record Bank, zoals de wet het voorschrijft, de intresten en dividenden die u hebt ontvangen en die onder de meldingsplicht vallen, melden aan de overheid.

Belangrijk om te weten is dat de bijkomende heffing van 4% niet van toepassing is op intresten van gereglementeerde spaarrekeningen (Webspaarrekening, Platinum-spaarrekening, Gold-spaarrekening, MAX-spaarrekening, Klassieke spaarrekening, Beleggersrekening, Young@Record spaarrekening en Huurwaarborgrekening).

Opmerking: als u niet de enige houder bent van een rekening, dan zal Record Bank de bijkomende heffing van 4% voor de inkomsten van die rekening die daarvoor in aanmerking komen, alleen inhouden als alle personen met handtekeningbevoegdheid daarvoor een document hebben ondertekend.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.