Pensioensparen

Pensioensparen, een verstandige keuze

Dat is een vraag die elke Belg bezighoudt. Het gebrek aan Pensioen
evenwicht tussen de actieve en inactieve bevolking wordt immers almaar groter. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de pensioenen te financieren, niet alleen de pensioenen van onze ouderen vandaag, maar ook onze eigen pensioenen en die van onze kinderen morgen.

Het Belgische pensioensysteem rust op vier grote pijlers.
De eerste pijler betreft het wettelijk pensioen. De tweede pijler is het aanvullend pensioen door de beroepsactiviteit.

De derde pijler is fiscaal erg interessant. Onder deze pijler vallen het pensioensparen en het langetermijnsparen. Vanaf 18 jaar kan u hierop intekenen. De vierde pijler betreft het individueel sparen, zonder fiscaal voordeel.

  • Eerste pijler

Wettelijk pensioen

pension1De eerste pensioenpijler is het zogenaamde wettelijke pensioen, dus de som die de staat uitkeert aan elke beroepsactieve persoon die de pensioenleeftijd bereikt. Het uitgekeerde bedrag hangt af van het aantal jaren dat de werknemer effectief werkte en van het niveau van zijn inkomsten (vergeet ook niet dat een ambtenaar een veel groter pensioen ontvangt dan een zelfstandige).

  • Tweede pijler

Groepsverzekeringen of pensioenfondsen

De werkgever bouwt een kapitaal op voor zijn werknemer. We hebben pension2 het hier over de groepsverzekeringen of pensioenfondsen. Ook daar zijn er grote verschillen, aangezien elk bedrijf meer of minder tot dat systeem kan bijdragen. Binnen die ondernemingen  kunnen de sommen die de werknemers ontvangen, dan ook sterk verschillen van persoon tot persoon.

  • Derde pijler

Pensioensparen

pension3Naast die twee pijlers heeft iedereen ook nog de keuze om zelf zijn pensioen te financieren. Het eerste middel daarvoor is het zogenaamde pensioensparen of de derde pijler. De staat biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om elk jaar een vastgelegde en fiscaal aftrekbare som in een pensioenspaarfonds of levensverzekering te storten.

  • Vierde pijler

Individueel sparen

pension4Ten slotte kunnen de belastingplichtigen ook een spaarpotje aanleggen voor hun oude dag, maar zonder dat dit fiscaal aftrekbaar is. In de vierde pijler zit dus het individuele sparen. Het bedrag is onbeperkt en iedereen kiest vrij welke belegging hij daarvoor het meest geschikt acht. Hier streven we naar een uitgekiend evenwicht tussen rendement en veiligheid.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.