Particulieren

Verzekeringen voor particulieren

Volgende polissen kunnen u een gerust gevoel geven als u denkt aan de risico’s die u, uw gezinsleden en uw bezittingen lopen:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid auto, motorfiets, bromfiets
  • Burgerlijke aansprakelijkheid privé leven
  • Brandverzekeringvoor uw woning
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Huispersoneel

Wie een overzicht wil hebben van alle materiële en fysieke risico’s die hij loopt, wordt geconfronteerd met een indrukwekkende lijst van gebeurtenissen die hij liever niet meemaakt. Bovendien bekommert een goede huisvader zich niet alleen om zijn eigen risico’s, maar is hij minstens even begaan met de risico’s waaraan zijn gezinsleden blootgesteld zijn.

Daarmee stopt de lijst echter niet, want niemand ontsnapt aan het risico dat men ook iemand anders ongewild materiële of fysieke schade toebrengt, en ook de gevolgen van dat risico kan men maar beter niet onderschatten.

Via deze website kan u ons ook snel en eenvoudig een vraag stellen of een offerte vragen.