Geld & Verzekeringen

Met een levensverzekering kan je ook sparen en beleggen.

De term levensverzekering wordt vaak enkel met het risco overlijden geassocieerd. Nochtans zijn levensverzekeringen de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot volwaardige spaar- en beleggingsformules en worden ze als dusdanig ook door consumentenorganisaties erkend.

In een levensverzekeringscontract kunnen twee hoofdwaarborgen worden verzekerd:
een kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract
(kapitaal overlijden) en/of een kapitaal op de einddatum van het contract indien
de verzekerde in leven is (pensioenkapitaal).

Enkele voorbeelden van levensverzekeringen:

 • Verzekeringen bij leven
  ___– Uitgesteld kapitaal
  ___– Klassieke levensverzekering
  ___– Universal Life verzekeringen
  ___– Fondsgebonden levensverzekeringen
 • Overlijdensverzekeringen
  ___– Tijdelijke overlijdensverzekering
  ___– Levenslange overlijdensverzekering
  ___– Schuldsaldoverzekering
 • Speciale soorten levensverzekeringen
  ___– Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
  ___– Sociale VAPZ
  ___– Kindersparen
  ___– RIZIV

Contacteer ons voor meer gepersonaliseerde uitleg en een offerte voor het product van uw keuze. Via deze website kan u ons ook snel en eenvoudig een vraag stellen of een offerte vragen.